2011-06-25

Har slaget om ringvägen börjat i PRT MeS?

Statistiken från Afghan NGO Safety Office för de första veckorna i juni kom ut i veckan. Tyvärr har jag haft knapert med tid i veckan för bloggen, så det är först nu en kommentar kommer.

Som tur är har bloggen fantastiska läsare. Tomas Bylund har skickat F&S en fenomenologisk modell av ANSO:s statistik sedan fem år tillbaka som vi får använda. Denna har Tomas skapat efter att ha mätt (!) sig fram med linjal, och på så sätt försökt skapa en modell som ska förutsäga hur 2011 avlöper. Jag ska ta kontakt med ANSO och be om deras data, så att Tomas får bättre material att arbeta med. Enligt Tomas modell kommer 2011 avlöpa så här när det gäller antalet incidenter jmf med uppskattat faktiskt resultat 2011 respektive 2010:

Jan: 811.12 ........... ~820 .......... ~605
Feb: 884.38 .......... ~785 .......... ~530
Mar: 1054.49 .........~1165 ......... ~625
Apr: 1322.83 ......... ~1185 ......... ~840
Maj: 1656.61 ......... ~1580 ......... ~1110
Jun: 1965.98 ............ xxx ......... ~1330
Jul: 2129.90 ............. xxx ......... ~1340
Aug: 2080.46 ........... xxx ......... ~1370
Sep: 1861.55 ............. xxx ......... ~1550
Oct: 1587.87 ............. xxx ......... ~1180
Nov: 1361.35 ............. xxx ......... ~990
Dec: 1235.15 ............. xxx ......... ~790

Prognos 2011 ......Utfall 2011 .....Utfall 2010


Vi har alltså redan passerat förra årets toppnotering och då har ännu inte sommaroffensiven startat. ANSO:s uppgifter visar också att antalet skadad koalitionssoldater liksom afghanska motsvarigheter inom polis och armé har minskat en del sedan förra året. Det kan bero flera saker: a) motståndarna är tillbakapressade b) motståndarna attackerar hellre andra mål c) motståndarna har övergått till mer direktriktad eld istället för bomber.

Det är otvetydigt mer direkt eld, vilket jag tolkar som en mer framåt motståndare som aktivt söker strid. Utfallet blir förvisso inte lika effektivt för motståndaren, eftersom en IED ger mer skador än ett eldöppnande på 600 meter med en Ak-47.


I PRT MeS är nu Balkh uppe i nästan samma nivå av incidenter som i Kunduz, där tyskarna haft stora problem under flera år. En förklaring till ökningen är den Operation Ektebar 2 som nyligen genomförts i Balkh, där ett huvudsyfte var att säkra ringvägen genom området. Enligt afghanska myndigheter har 110 byar rensats från motståndare. En handfull motståndare har dödats och lika många tillfångatagits. Det driver naturligtvis upp antalet incidenter i området. Nu återstår att se vad som händer. Min bedömning är att motståndarna drog sig tillbaka i stor omfattning under inledningen av operationen. Det gjorde de under Operation Ektebar 1 i december 2010, och den stora skillnaden mellan det stora antalet byar och antalet dödade/tillfångatagna talar också för detta.

Tittar vi sedan i de andra provinserna finns det indikationer på att motståndaren visar ett ökat intresse för ringvägen som går igenom PRT MeS område. Många incidenter förekommer längs denna såväl i Sar-e-Pul som i Jowzjan. I Jowzjan dödades för övrigt igår en distriktspolischef, en distriktsåklagare samt tre poliser av en vägbomb. ANSO:s rapport talar dessutom om en närvaro om en ny grupp på mellan 30-100 motståndare i Samangan.

Givet den enorma området som vi har ansvar för med alltför lite trupp, så kommer det bli väldigt svårt att ta sig längre än ambitionen att tillfälligt rensa områden tillsammans med afghanska förband. När vi lämnar ett sådant område, så kommer motståndarna att ta sig tillbaka, ofta lite starkare.

2011 blir ett långt år.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet