2011-06-19

Är Europa dömt att bli irrelevant?

I morgon bitti skriver riksdagsledamoten Göran Pettersson (M) på Försvar och Säkerhet om Europas vägval i samband med den pågående finanskrisen. Vad krävs för att Europa inte ska bli en irrelevant säkerhetspolitisk aktör? Göran pekar i sin artikel på några saker som krävs för att undvika detta. Läs oss här i morgon och gör din röst hörd om hans artikel.