2010-10-24

Vad händer i Pakistan?

Pakistan befinner sig fortfarande på ett sluttande plan. Oktober månad har bjudit på stängd gräns mellan Pakistan och Afghanistan. I Karachi pågår kraftiga sammanstötningar mellan olika politiska grupperingar, myndigheter och Al Qaida. Det har också kommit ut uppgifter om att namngivna ISI-anställda skall ha understött attacken i Mumbai 2008. Indiska kommentatorer talar om att ISI-ledningen antagligen inte känt till detta, utan att det för sig om självständiga element inom ISI (pakistanska underrättelsetjänsten). CIA har enligt andra uppgifter ytterligare planer på att utöka sitt engagemang i Pakistan. I Woodwards Obamas War figurerar siffran 3000 man. Samtidigt förlorar pakistanska armén trovärdighet i samband med översvämningarna. Många i de lägre leden inom armén kommer från jordbruksfamiljer i de drabbade områdena. De har inte fått ledigt för att hjälpa sina familjer. En helt annan inställning har Talibanerna som sätt igång en social insats i stil med Hizbollah för att finnas till hands i de översvämmade områdena och rekrytera sympatisörer. Sådana kommer att komma väl till pass för ledare likt Ilyas Kashmiri - här porträtterad i Newsweek. En av världens farligaste människor.

Expressen