2010-10-12

Reflektion om Afghanistan

Jag funderar om fenomenet strategisk kommunikation.

I Afghanistan existerar det 2 motstridiga uppfattningar samtidigt. Den ena handlar om att besegra ISAF med budskapet att de kommer att dra sig ur. Jobbet snart klart.

Samtidigt florerar uppfattningen om de amerikanska talibanerna. USA skjutsar omring talibaner i helikoptrar och kan driva kriget vidare. I denna perception handler sdet om att USA vill ha afghansk olja, gas och andra rikedomar. Den bakomliggande logiken tycks vara den att USA kan placera saker i rymden, och borde vinna enkelt i Afghanistan. Ergo, det finns amerikanska talibaner. Hur ta sig ur detta dilemma?

Mer tankar om detta senare.