2010-10-27

NATO-Ryssland

Inför NATO:s toppmöte i Lissabon kommer nu fler och fler rapporter från olika källor om olika förslag som gäller samarbete mellan NATO och Ryssland. En bra översikt ges här av Reuters. Helt klart är att det finns flera gemensamma intressen som gäller bland annat Afghanistan. I ryska källor kan det låta så här. En spännande fråga är gemensamt robotförsvar. Ryssland brukar backa vid konkreta förslag. Frågan är vad Ryssland vill ha i utbyte för att gå med. I rapporterna ovan framgår att de vill ha garantier för att inga större styrkor stationeras i den gamla sovjetiska intressesfären. Frågan är vad man vill ha när det gäller framförallt Georgien. Principiellt accepterar inte NATO att andra dikterar vad enskilda länder väljer för säkerhetslösningar. Samtidigt är det tydligt att USA och NATO vill ha en uppgörelse om gemensamt robotförsvar. Sverige kommer strax bli tvungen att förhålla sig till fenomenet.