2010-10-09

Blackhawk-Medevac av talibankrigare

Här är en kort, men informativ artikel om detta.

Förutom det intressanta om en helikoptertyp som vi kanske kommer att köpa, så har det här bäring på debatten om mörkning.

Här förekommer mycket detaljer som kan tjäna som kunskapsuppbyggande, med eftersom det handlar om Medevac och man också vill visa upp en bild, så är avvägningen relativt enkel. Det finns dock två stora skillnader.

Den första är det som Mikael Holmström tog upp när det gäller att visa saker som de är. Det görs här, men det är en tidning som gör det. Media har ett stort ansvar för att granska och rapportera, så att bilden blir så sann som möjligt. I det systemet får inte Försvarsmakten ge felaktig information, eller undanhålla denna utan starka skäl.

Artikeln visar också namn och geografisk hemvist för den soldat som skjutit den skadade talibanen. Här har vi en helt annan kultur. Jag lutar åt det amerikanska systemet. De vi skickar ut i Sveriges namn för att med vapen hand lösa uppgifter, bör vara offentliga så långt som möjligt. Det har med öppenhet och möjligheten att utkräva ansvar.
Jämför med åklagare och poliser hemma.

Fotot i artikeln är fantastiskt tycker jag.