2012-01-18

Ny JAS Gripen till Sverige?

I morse rapporterade Ekot att SAAB lämnat offert på 100 Gripen E/F tlll staten. [Edit] Uppgifterna är nu korrigerade till "spontan offert" som inte lämnats in till Försvarets materielverk. [Slut Edit] Planet har en ny flygkropp och ska enligt Ekot ha en amerikansk motor. Ett alternativ har också lämnats in om en stegvis uppgradering av de existerande planen i version C/D och en trimning av motorerna. Jag har tidigare skrivit om Gripens framtid här och här.

I sak är val av alternativ väldigt enkelt: E/F

Med en ny, större flygkropp med starkare motor kommer det vara en klassskillnad mellan denna variant och en uppgraderad C/D, för att inte tala om dagens variant. Prestandamässigt är det enda varianten som kan hävda sig mot omvärldens flyg om tio år. SAAB hävdar dessutom att E/F blir billigare än C/D+. Ett påstående som vid ett första påseende verkar konstigt, men som sannolikt är riktigt i ett produktionstekniskt perspektiv. Att gå in i en existerande flygkropp för att bygga om det mesta kostar mycket mer arbetstid än att göra det i en optimerad process.

Problemen är emellertid två. I ett underfinansierat försvar, så kommer vi tvingas att ta bort andra system för att få råd - även om det skulle kunna bli en liten höjning av anslaget framöver. Effekthöjningen i luftstridskrafterna blir inte av motsvarande förändring, eftersom systemet i övrigt är behäftade med brister. Vi har för få baser, svagt luftvärn, reducerad stridsledningsförmåga och för låg utbildningsståndpunkt på flygförarna för att fullt ut kunna ta tillvara på flygplanets prestanda. Att komma tillrätta med detta kräver ytterligare resurser, om exempelvis våra flygförare ska få 200 timmar per år.

Utöver bortprioriteringar av andra system eller resurstillskott, så kan vi också knyta oss närmare andra i ett NATO-medlemskap eller utökat operativt samarbete med grannländerna som ÖB dryftade i Sälen med gemensam incidentberedskap som början. Politiskt finns inget stöd för den första linjen och de grundläggande förutsättningarna att få till stånd något som liknar ett nordiskt försvarsförbund har inte förändrat sig heller.

Träskmarker är alltid obehagliga, synnerligen om man sitter fast i dem.


SvD


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet