2012-09-13

General Brännström tar befälet

Idag byter Sverige arméchef, eller arméinspektör som det numera heter. Avgående chefen, generalmajor Berndt Grundevik, byter befattning med generalmajor Anders Brännström vid en cermoni vid Högkvarteret.

General Grundevik sammanfattade igår sina nästan fem år som arméinspektör i ett digert inlägg. Det är en imponerande katalog med åtgärder och besök som listas. Berndt Grundevik har arbetat outtröttligt med att hitta lösningar på myriader med problem och friktioner. Det är särskilt viktigt att förbanden i Afghanistan till slut uppnådde ett högt stridsvärde för att kunna lösa sina krävande uppgifter. Den avgående inspektören har stuckit hakan internt med sitt förslag att förändra förmågor inom markstridskrafterna. Han var också ute och debatterade resurstilldelningen till Försvarsmakten i Expressen 2008. Generalmajor Grundevik blir nu ställföreträdande insatschef och kan där utveckla sin operativa och militärstrategiska förmåga.

Hans efterträdare, general Brännström, är kanske tillsammans med konteramiral Anders Grenstad den mest uppskattade militära ledaren som Sverige har. Utgångsläget är svårt för denne. Inte för att företrädaren gjort ett dåligt arbete, utan för att de yttre krafterna har varit, och kommer bli än mer besvärande för armén. Det är framförallt det långsiktiga ekonomiska utsikterna som spökar. Med ett bedömt underskott på minst 8 Mdr SEK per år 2019, så talar det för avvecklingar av förmågor och förband. Eftersom Regeringen redan bundit sig för nytt stridsflygplan, så betyder det att ett fungerande bassystem, stridsledningsystem och vapen måste stå i paritet med dessa för att nå effekt som motsvarar potentialen.

Det innebär i sin tur att det ekonomiska utrymmet pressas hårt för armén och marinen. Trots att närområdet har bedömts som relativt friktionsfritt på kort och medellång sikt, och trots att markoperativ prioriterades i beslutet 2009, så speglade inte uppbyggnaden av IO 14 detta, då arméns personaltillväxt lades i kön. Med trenden mot att balansera om mot närområdet börjar tankarna gro att överge målet med 2000 soldater i internationella uppdrag.

Det vore ett stort strategiskt misstag om Försvarsmakten själv skulle föreslå en sådan ambitionssänkning. I förarbetet till detta förra beslutet hämtades kraft ur ambitionen att försörja denna nivå om 2000 soldater och sjömän. Detta motiverade den totala organisationen för att producera ambitionen över tid. Om vi nu skulle halvera denna, så kommer produktionen att korreleras till detta. Inte ett till ett totalt, men för arméns del är inte den jämförelsen långt borta. Att deltaga i internationella operationer är ett uttryck för den politiska viljan, men behovet av insatser har inte minskat. Det vi ser i Mellanöstern är en ruptur i den internationella ordningen och vi vet inte var det tar vägen när det vägs samman med krisen i kreditsystemet.

General Brännströms möjligheter att förverkliga general Grundeviks förändringsförslag får därmed anses som små vid antagandet att Försvarsmaktens ekonomiska resurser lär vara huvudsakligen oförändrade framöver, som det står i direktiven för luftförsvarsutredningen. I så fall kommer generalen och dennes närmaste få lägga pannorna i djupa veck för att skapa en bottenplatta som medger handlingsfrihet för framtiden. En faktor kan vara att överväga om Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna kan integreras i armén, eller på andra sätt knytas närmare för att nå synergieffekter eller ökad rationalitet.

För att stimulera den nye inspektören till reflektion repriserar jag undertecknads inträdesanförande 2008 (före inriktningsbeslutet) som inflyttningspresent. Alla delar är inte relevanta längre, eftersom jag föreslog ett blandsystem i personalförsörjningen. Istället för ett tillskott motsvarande 0,2 % av BNP som jag försökte förfäkta, så är har vi minskat motsvarande sedan 2008. Vinsten med att organisera oss i försvarsgrensstaber igen för sammanhållet ansvar är däremot fortfarande relevant anser jag, liksom en del andra tankar.

General Brännström måste leda armén över det byråkratiska Öjfjället. Det kommer gå bra, för han har en klar kompass.
Du vet väl om att du kan följa oss på Twitter @Forsvarsakerhet och på Facebook: Försvar och Säkerhet