2012-09-16

F&S förstärker


De senaste veckorna har Johan Larnefeldt, statsvetare, skrivit några inlägg som tagit läsarna från Pakistan via Afghanistan till de norra grannarna. Det är ett led i en ambition från F&S att följa det militära tillbakadragandet från Afghanistan. 

Johan Larnefeldt kommer att fortsätta att skriva om detta och olika delar av Asien. Strävan är att regelbundna läsare ska kunna följa utvecklingen från Nordafrika i väster till Japan i öster. Från Arktis i norr till djupa Afrika.

Krigsvetenskapsakademin är också representerade i Vetenskapsradion i P1 som sänds i morgon.

Temat är spänningarna kring det iranska atomprogrammet och F&S redaktör resonerar kring olika aspekter med fokus på anfallsrisken och möjliga utvecklingar.

Programmet sänds alltså i morgon måndag 17/9 kl 13.20 och i repris två gånger under veckan. Mer om detta i morgon, då undertecknad kommer att belysa ytterligare två aspekter som vi inte hann med under samtalet.