2012-07-01

Med jordaxeln genom Almedalen

Medan stora delar av det politiska etablissemanget samlas i Almedalen, så sker stora saker samtidigt i Mellanöstern.

I Egypten svor landets nye president, Muhammad Mursi, presidenteden inte bara en gång, utan tre. Högsta Domstolen, Tahrirtorget och Kairos universitet fick besök av Mursi på hans effektiva eriksgata. Det var en fascinerande upplevelse att höra en före detta fängslad medlem i Muslimska Brödraskapet tacka militär och polis för att de skyddade valet och landet samtidigt som de högsta militära cheferna gjorde honnör för den nye presidenten.

Med tanke på att ledaren för militärrådet, fältmarsalk Tantawi, mer eller mindre utnämnde sig själv till försvarsminister i den nya regeringen kommer det att bi intressant att se hur länge de ömsesidiga betygelserna håller i sig.

Den nye presidenten gjorde två utrikespolitiska utspel sin första i ämbetet. Dels kommer han att begära att den blinde schejken Abdel Rahman blir utlämnad från USA, där han suttit fängslad för terroristattacken mot WTC 1993. Dels gav han det syriska folket sitt moraliska stöd i kampen för frihet.

Att signalera tuffhet mot USA är antagligen avsett för inhemsk konsumtion, där motstånd mot utlänningar i allmänhet och amerikaner i synnerhet uppskattas.

När det gäller Syrien är Mursi inte ensam om att vilja att det syriska folket får en maktstruktur som bättre speglar folkviljan. I Genevé möttes igår en ny variant av Syriens vänner för att diskutera Syriens framtid. Egendomligt nog deltog varken Iran eller Saudiarabien, som blev blockerade från deltagande av USA respektive Ryssland.

Eftersom konflikten nu pågår på tre nivåer kan det inte bli någon hållfast lösning om inte dessa är representerade vid politiska förhandlingar. Detta särskilt som konflikten nu verkligen är internationaliserad efter den syriska nedskjutningen av det turkiska spaningsflygplanet.

Den turkiska premiärministern Erdogan kallar Syrien för ett klart, aktuellt hot mot den turkiska säkerheten. President al-Assad å sin sida höll tal i den nya parlamentet och sa att Syrien är i krig i alla aspekter. Bägge länderna har höjt sin militära beredskap på ömse sidor gränsen och för fram tyngre förband. Saken kompliceras dessutom av att Turkiet upplåter områden för den Fria syriska armén att organisera sig samtidigt som den syriska regimen låter kurdiska PKK förbereda sina attacker mot mål i Turkiet.

Dessutom finns obekräftade uppgifter på att just Saudiarabien också höjt sin militära beredskap och för fram förband mot den jordanska gränsen. Med tanke på att landet fått en ny kronprins, Salman, som är fast besluten att stödja förändringarna i Syrien, och den geopolitiska situationen i stort, så förefaller det som en rimlig uppgift. I händelse av stor konflikt skulle saudiska styrkor kunna skydda Jordanien mot syrisk aggression eller till och med gå in och skapa en buffertzon i sydöstra Syrien.

Möjligheterna att göra dessa typer av operationer hänger förstås ihop med vad som händer i den stora konflikten med Iran. Från och med idag är du och jag inblandade i de mycket stränga sanktioner som EU infört mot den iranska oljeekonomin. I klassisk konfliktteori skulle man kunna rubricera detta som en form av ekonomisk krigföring.

Det är naturligtvis ingen tillfällighet att USA och Storbrittanninen samtidigt fört fram stora resurser för minröjning till havs och fartyget för specialoperationer, USS Ponce till Persiska viken. USA har dessutom två hangarfartyg i området och Frankrikes Charles de Gaulle har också anslutit till denna styrkeuppbyggnad för att sätta press på Iran i de förhandlingar som pågår i både officiella och inofficiella kanaler.

Eftersom Iran har en tydlig politisk vilja och dessutom en icke obetydlig förmåga att slå tillbaka i form av olika miliser i Libanon, Syrien och Irak, så förutser jag en ytterligare stegring av denna konflikt, främst i form av indirekta metoder i bland annat Syrien. The ante is up som de säger i Poker.

[Uppdatering 10/7] Franska hangarfartygsgruppen Charles de Gaulle anlöpte 6/7 Toulon och befinner sig sålunda inte i Persiska viken. Jag korrigerar ett par källvärderingar. [Uppdatering slut]

Du vet väl om att du kan följa oss på Twitter @Forsvarsakerhet och på Facebook: Försvar och Säkerhet