2012-07-02

Makarovs karta?

Av läsare till bloggen har redaktören fått följande urklipp som förefaller vara tagen ur en finsk dagstidning. Denna karta ska vara en avbildning av den karta som den ryske generalstabschefen Makarov nyligen visade upp i Helsingfors. Som synes ligger stora delar av östra, mellersta och norra Sverige i något som ser ut som en rysk intressesfär.

F&S behöver hjälp från våra finländska läsare med att A/ verifiera urklippet och dess koppling till generalens föreläsning och B/ en översättning av innehållet till svenska och/eller engelska.

[Uppdatering] Texten förefaller handla om synen på robotförsvaret, där Makarov argumenterar för att Ryssland inte kan tänka sig att väst utgångsgrupperar system inom det röda området. Detta skulle innebära att Rysslands strategiska robotvapen skulle få ett försämrat utgångsläge. Den logiska följden blir antagligen ryska förslag om att Ryssland skulle svara för skyddet av detta område i ett samarbete, något som skulle vara svårt för de markerade staterna att acceptera. [Uppdatering slut]

Länk till karta

Bloggrannen Observationsplatsen hann före liksom Wiseman