2012-05-17

Ryska stridsflygutbyggnaden fortsätter

Bloggen Observationsplatsen hade häromdagen en kort not om en nästan dubblering av antalet Su-35S som Ryssland enligt officiella uttalanden nu uppger. Från tidigare planerade 48 till 90 stycken år 2020, vilket motsvarar fem divisioner av detta mycket kvalificerade stridsflygplan. Detta ligger i linje med de uppgifter jag skrivit om förut, då förre flygvapenchefen gjorde en intervju före sin avgång liksom vad FOI uppgett.

Denna utveckling från Su-27 är en imponerande fågel. Med kompositmaterial och ny motor når man ännu bättre prestanda än tidigare. Med inre och yttre bränsletankar flyger man runt Skandinaviska halvön med last på en halvdag. 14 fästpunkter för vapen, extra bränsletankar och stora motmedelskapslar innebär hög flexibilitet och kapacitet. Varje plan kan ta 8 ton vapen och lika mycket bränsle. Dessutom är radarn ny med mycket goda upptäcktsprestanda. Motorerna innebär förbättrad förmåga till uthållighet i överljudsfart. De har också vridbart utblåst, vilket kraftigt ökar manöverbarheten i luftstrid. Som jag skrivit tidigare - Gripen C/D gör sig inte besvär mot Su-35S eller PAK-FA.

Av dessa potentiella fem divisioner kan vi skatta att minst två kan uppträda i västlig riktning. Detta innebär att ett trettiotal flygplan med 150 - 200 attackrobotar/jaktrobotar och/eller ett hundratal styrda bomber kan uppträda momentant över Östersjön med enbart denna flygplanstyp.

Flygplanets räckvidd och lastförmåga innebär att dessa kan starta långt in i Ryssland med 250 ton beväpning, vilket försvårar förvarning och att ett halvdussin baser för fartyg eller flygplan kraftigt kan degraderas inom loppet av en timme. För ett land som Sverige med ett traditionellt arv av defensivt luftförsvar och ett övergivet decentraliserat och rörligt bassystem är denna tanke utmanande, även om vi antar att man bara når 70% av målsättningen 2020. Jag har heller inte berört markrobotsystemet Iskander eller annat attack- och bombflyg.

Den kraftiga ryska upprustningen torde pressa diskussionen om 60 - 80 Gripen E/F mot det senare. Under förutsättning att vi samtidigt designar ett nytt system som ökar luftstridskrafternas överlevnadsförmåga initialt vid en kris i närområdet. Detta blir något för våra finanspolitiker att bita i.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet