2012-05-09

Johanne Hildebrandt invald i Akademin

Igår kväll förrättades inval av nya ledamöter i Kungl Krigsvetenskapsakademin. Efter en flerstegs nomineringsprocess med skriftliga motiveringar valdes följande nya ledamöter in till de olika avdelningarna:

Reportern och konsulten Johanne Hildenbrandt, avd I

Konteramiralen och Marininspektören Jan Thörnqvist, avd II

VD för Stena och reservofficeren i flottan, Carl-Johan Hagman, avd V

Filosofie doktor och chefen för Carnegie's Moscow Center, Dmitrij Trenin kallades som ledamot vid avd VI

Akademin ser fram emot dessa kompetenta och namnkunniga ledamöters bidrag till vårt försvar. De tar sitt inträde vid Akademins högtidsdag sent i höst.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet