2012-04-18

Ny försvarsminister - Myten om de svarta hålen

Statsministern presenterade idag Sveriges nya försvarsminister, Karin Enström, som åtagit sig den svåra uppgiften att leda ett komplext politikområde. Karin Enström är omvittnat kompetent med personliga erfarenheter av delar i sitt uppdrag. Hennes bakgrund som yrkesofficer gör att hon har en grundläggande känsla vad det innebär att arbeta inom den militära sfären. Hon har dessutom förmodligen kvar ett eget kontaktnät inom Försvarsmakten. En erfarenhet som officer i Amfibiekåren borgar för att hon också har en känsla för det gemensamma, eftersom amfibieförmågan lever i medianen land/hav. På 90-talet, då hon i huvudsak var verksam fanns också ett hyggligt stort inslag av luftoperationer i övningsverksamheten, inte minst med helikoptrar.

Tyvärr lever dock myten kvar om försvarets svarta hål. Både statsministern och den nye försvarsministern sa under den korta pressträffen att det varit decennier av svarta hål och underskott i försvarsekonomin. Här kan den försvarsintresserade hoppas på att den vetenskapligt orienterade finansministern tar del av Regeringskansliets egna siffror och berättar för regeringskretsen om den validerade bilden. Så här - svart på vitt - kan du själv (högra kolumnen) kontrollera myten om svarta hål: RK dokument över utveckling medelstilldelning och utfall.


Begreppet svarta hål är ett populistiskt planeringsbegrepp, som i själva verket är en obalans mellan planerad ambition (av regering och riksdag) och resurstilldelningen (av högst desamma). Tidigare ÖB har i varierande omfattning anmält dessa obalanser till uppdragsgivaren, men eftersom politik till del består av kommunikation så har bilden satts att försvaret inte har kontroll på ekonomin.


Om två veckor lämnar Försvarsmakten in sitt fördjupade ekonomiska underlag till regeringen om tiden bortom 2014. Mycket talar för att det kommer innehålla en anmälan om behov av mer medel för att uppnå reformmålen. Detta sker samtidigt som Sveriges Radio rapporterar om extremt låg upparbetning vid exempelvis Markverkstaden i Skövde till följd av problem vid införandet av Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem PRIO. Det kommer rimligen innebära ett kraftigt underutnyttjande av anslaget 1.4 Vidmakthållande materiel.
När organisationen senare ska komma i kapp så kommer reparationskön skjutas framåt i tid, vilket går ut över operativ tillgänglighet.

Den nya försvarsministern kan snart få hantera en situation med i det korta perspektivet risk för underutnyttjande samtidigt som pengar saknas långsiktigt. Lite som lustiga trappan på Gröna Lund. Upp kommer man, men det känns läskigt och tar en hiskelig tid.
För den som vill läsa mer om svarta hål.

Wiseman
Commander's Log
Aftonbladet
Aftonbladet


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet