2011-11-30

F&S gläds med Försvarsministern

Försvarsminister Sten Tolgfors sken i kapp med efterbrännkammaren sedan det blev känt idag att Schweiz har bestämt sig för att köpa 22 st Gripenplan av SAAB. En stor dag för SAAB, för Sverige och för försvarsministern som oförtrutet jobbat med exportfrågan kring Gripen. Schweiz är en kvalitetsmedveten kund som går på prisvärde.

I morgon väntar det Försvarsutskott med justering av betänkande som bland annat lär innehålla ett förslag om en luftförsvarsutredning som har Försvarsmaktens kommande underlag avseende stridsflyg som ett utgångsvärde. Debatten kring beslut om Gripens framtid här hemma har börjat ta fart med inlägg på Newsmill och på SvD ledarblogg. Claes Arvidsson argumenterar där för att valet bör bli en uppgradering av C/D-versionen, eftersom vi riskerar binda upp oss på för lång tid om vi väljer en annan version. Ett annat argument anges vara att ta tillvara nuvarande motorer. (Inom parentes är Claes Arvidssons artikel väldigt läs- och tänkvärd i övrigt).

Jag håller inte med Claes Arvidsson om slutsatsen. Orsaken till detta har jag delvis berört tidigare. En aldrig så uppgraderad C/D kan inte mäta sig mot en rysk PAK FA kring 2020. Grundorsakerna är två. Dels har PAK FA en mycket större motorstyrka i en större flygkropp, vilket innebär att planet kan bära mer/ha högre fart/bättre kyla och driva en större radar, dels har planet en mycket låg radarsignatur i flera vinklar. En mycket auktorativ källa avseende delsystem i luftstridskrafter är Air Power Australia. Här kan du läsa mer om deras utvärdering av PAK FA. Ett annat alternativ är att köpa utländskt som exempelvis JSF, men då tillkommer en ombyggnad av hela logistikkedjan, och den notan vill/kan ingen ta.

Om vi menar allvar med att ha en grundläggande försvarsförmåga, så är en ny version av Gripen det bästa alternativet. Det har försvarsministern insett sedan lång tid tillbaka. Affären med Schweiz kan göra den övergången något billigare.

För det är det som är problemet. Få vill betala vad den grundläggande försvarsförmågan kostar för ett land utanför militära allianser, beläget mellan stormakter.


Se även Wiseman och Chefsingenjören.