2012-11-20

Twitterwarfare i Gaza


Av David Bergman, officer vid Ledningsregementet

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P6U2ZQ0EhN4

Klockan 08:49 onsdagen den 14:e november meddelade det officiella talespersonen för Israeli Defense Forces på mikrobloggen Twitter att Israel inlett operationer mot Hamas i Ghaza-remsan. Mindre än 30 minuter senare visades en videoupptagning från precisionsbekämpning där Hamas-ledaren Ahmed Jabari dödades, tillsammans med en redogörelse för de faktorer som lett fram till operationen.
Själva attacken var inte oväntad och tidigare inlägg hade så sent som dagen innan insiktsfullt varnat att den bräckliga vapenvilan med stor sannolikhet inte skulle hålla.

Det som gör att Operation Pillar of Defense sticker ut är den näst intill i realtid rapporterade bilden av konflikten på sociala medier. Den information som i andra konflikter ofta är hårt reglerad av operationssekretess och sällan når allmänhetens ögon pumpas nu ut på alla tillgängliga sociala medier, vilket gör att alla med en modern mobiltelefon kontinuerligt kan följa striderna. Tittare som tidigare satt klistrade vid nyhetssändningar kan nu få båda parternas direktrapportering till sin mobiltelefon utan fördröjning.

Israel har den senaste veckan haft en omfattande rapportering. Mikrobloggen Twitter tillhör den som varit mest uppdaterad men uppdateringar finns även på Facebook, bildunderlag har presenterats på bildtjänsten Flickr och på den officiella IDF Blogg sker en kontinuerlig rapportering och sammanfattningar av de genomförda operationerna. Rapporteringen sker både på engelska och hebreiska, men konton för rapportering på spanska och franska öppnar upp för andra målgrupper. Med konstant uppdaterade filmer, illustrerade flygfoton och statistik pågår en ständigt kamp att övertyga tittarna om det egna budskapet. Hamas för genom Al-Qassambrigaderna en motsvarande kamp med både Twitter och sin hemsida

Rykten vill göra gällande att Twitter under veckan stängde av parternas konton då vissa inlägg hotade den andra sidan att inte visa sig öppet under den kommande dagarna, vilket strider mot användarbestämmelserna. 

Att de sociala medierna tillåter filmer och bilder som visar hur namngivna personer bekämpas i näst intill realtid, men inte att någon får hotas, är i sig något paradoxalt men understryker även hur nya dessa metoder för opinionsbildning egentligen är vid konflikter.

Förutom fysiska bekämpningar av nyckelpersoner och infrastruktur som anges tillhöra Hamas militära nätverk återges även flygblad som manar lokalbefolkning att hålla sig borta från vissa områden. Tekniken är vanlig för att minska risken att civila skadas och användes även över Tripoli i den Nato-ledda Operation Unified Protector under föregående år. 

Men rapporteringen till våra mobiltelefoner via Twitter är inte de enda sändningarna som går ut. Rapporter menar även att IDF har genomfört mass-sändning av SMS-sändningar till samtliga mobiltelefoner i vissa geografiska områden, med varningar att hålla sig borta från militära mål. Liknande nyttjande av mass-sändning till mobiltelefoner rapporterades även från Libanonkonflikten 2006.

Inom militära operationer kallas koordineringen för dessa verkansmedel för informationsoperationer. Det är den koordinering av verksamhet på informationsarenen som syftar till att påverka andra aktörers agerande samt att skydda verksamhet. Centralt i detta begrepp är att det är en koordinering av funktioner, vilket även är centralt för detta exempel. Det är relativt uppenbart även för en icke insatt att den rapportering som nu går ut har planerats och koordinerats sedan lång tid tillbaka.

Det är även relativt ovanligt att se verkansmedel inom ramen för militära informationsoperationer arbeta så koordinerat med informationstjänsten som uppenbarligen sker nu. Särskilt ovanligt är även att de senare inriktar sig inte i första hand på internationella media utan att direkt genomföra opinionsbildning genom att påverka den internationella publiken vilket möjliggörs av sociala medier.

Vi har ännu inte sett slutet på konflikten och det är troligt att ytterligare överraskningar kommer att sändas live via Twitter. Men än så länge har IDF ett övertag i följare med över 160,000 följade på sin engelskspråkiga sida mot 25,000 för Al-Qassam-brigadernas. Den som är intresserad att se hur händelsen utvecklas kan följa @IDFspokesperson och @AlqassamBrigade på Twitter.


Du vet väl om att du kan följa oss på Twitter @Forsvarsakerhet och på Facebook:Försvar och Säkerhet