2011-12-15

Försvarspolitisk punkt för 2011

Idag debatteras Försvarsutskottets betänkande om utgiftsområde 6. Därmed sätts en punkt för det försvarspolitiska året som bjudit på en del överraskningar.

Vem hade kunnat ana att Sverige skulle delta i ett krig med Libyen när året började? För regeringen blev hela operationen en framgång. Både statsministern och utrikesministern sökte gemensam mark med oppositionen. Genom uthållighet och ett kvalificerat bidrag tillförde Sverige verkligen något till operationen, vilket renderat en hel del uppskattning i NATO och väckt respekt för svensk förmåga. Den socialdemokratiska linjen var svår att följa inledningsvis och vänsterpartiet röstade först för en insats och sedan emot förlängningar av bidragen. Det senare är inte så fladdrigt som det verkar på ytan, utan har sin grund i att partiet ansåg att koalitionen överträdde FN-mandatet så småningom. En fullt berättigad invändning, i synnerhet för förloppet från Tripolis fall till diktatorns död som i stort passerade utan debatt.

På hemmafronten har dock allianspartierna haft det lite motigare, vilket framgår i utskottets betänkande. Det blir med all sannolikhet en luftförsvarsutredning, dock utan taktiskt transportflyg (!?). Vidare återinförs anslaget för frivilligverksamheten. Mer svårsmält för regeringen är formuleringen om att Sverige kan vara ramnation för en stridsgrupp i EU tidigast 2015 samt att avsnittet i propositionen om försvarslogistik avslås, vilket innebär att regeringen får återkomma till Riksdagen med ett eget förslag. När vi går in i 2012 ligger allianspartierna och socialdemokraterna på samma ekonomiska nivå. Vänsterpartiet och miljöpartiet ligger 2 Mdkr under medan sverigedemokraterna ligger mellan 1 - 2,5 Mdkr över, beroende på vilket förslag som studeras. Deras förslag syftar dock till en utbyggnad av ett invasionsförsvar, vilket gör jämförelsen svår.

F&S kommer fortsätta argumentera för att den beslutade strukturen redan nu är underfinansierad. Vem blir först att erkänna detta?


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet