2011-08-23

Libyen - I bergakungens sal

Slutstriden om Tripoli har börjat. Efter plötsliga segrar förra veckan omkring Tripoli, så nådde rebellförband i helgen huvudstaden. Läget i staden är kaotiskt. Khaddafistyrkor skjuter urskilljningslöst med granatkastare och raketartilleri i bebyggelsen. Ett enda sjukhus i staden fungerar och antalet dödade och skadade är med all säkerhet betydande. Det är sannolikt just raketer och granater som skördar flest offer - för så brukar det vara. Psykologiskt är de bägge sidornas prickskyttar ett annat stort bekymmer för civilbefolkningen.

Den plötsliga lägesförändringen kan ha två olika förklaringar. Den troligaste är att luften gått ur regimen i västra delarna av landet. De förhandlingar som förts mellan parterna i Tunisien bröt samman. Genom psykologisk krigföring och pressade levnadsvillkor har Khaddafis förband fått vidkännas ett ökat antal avhopp och deserteringar. Det finns rapporter om att hela förband lagt ned vapnen och låtit rebellerna ta sig in i Tripoli.

Den andra förklaringen är att Khaddafi helt enkelt gillrat en fälla för rebellerna. En enkel värdering har nog gett vid handen att han inte kunnat föra sina förband mellan olika städer utan att riskera att dessa blir anfallna från luften av koalitionen. Genom att låta en strid utkämpas i Tripoli begränsar han flygets möjligheter att verka ganska ordentligt. Sonen Saif Al-Islam sade rent ut i sitt plötsliga, nattliga framförande att de just hade lagt en fälla för motståndarna. Frågan är om Khaddafi har studerat ett av Sun Tzu's centrala stycken:

"All warfare is based on deception. Hence, when able to attack, we must seem unable; when using our forces, we must seem inactive; when we are near, we must make the enemy believe we are far away; when far away, we must make him believe we are near. Hold out baits to entice the enemy. Feign disorder, and crush him. If your enemy is secure at all points, be prepared for him. If he is in superior strength, evade him. If your opponent is temperamental, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant. If he is taking his ease, give him no rest. If his forces are united, separate them. If sovereign and subject are in accord, put division between them. Attack him where he is unprepared, appear where you are not expected."

Utöver detta så har den väst-arabiska koalitionen också ökat kvaliteten i rebellstyrkorna genom rådgivning och utbildning utförda av specialförband och privata militära företag. Dessa har också med all sannolikhet dirigerat flyg- och helikopteranfall. Franska, brittiska och Qatariska förband har nämnts liksom brittiska och amerikanska företag med bland annat columbianer. Att understödja rebellerna med hjälp av kontraktorer är problematiskt, såväl juridiskt som moraliskt, men en del av det moderna kriget.


Mycket talar för att Khaddafi initialt blev överraskad, men att han och hans innersta krets återvann fattningen. Bilden just nu är att regimens kvarvarande förband i relativ ordning dragit sig tillbaka mot Sirte i öster och Al-Jafra i söder. Kvarvarande förband i Tripoli har dragit sig in i palatsområdet Bab Al-Aziziyah, ett område stort som Kungsholmen. Delar av området innehåller mycket bebyggelse och sannolikt finns där enorma mängder ammunition upplagd i olika depåer. Jag uppskattar att Khaddafi har ett par bataljoner i området.

Precis som i Stockholm, så finns det en underjordisk stad i form av tunnlar och kulvertar med förråd och sovmöjligheter i Tripoli. Vi får nog räkna med ett system på uppemot 50 mil, givet stadens storlek och diktatorns besatthet av att skydda sig. Han kan säkert röra sig med standardfordon i ett par av dessa, och kan ta sig från palatsområdet ut till den yttersta förorten. Genom att retirera till underjorden kommer Khaddafis förband ytterligare reducera verkan av luftstridskrafternas eldkraft till ett minimum.

Om diktatorn har förberett sig ordentligt och kan påräkna stöd från lojala trupper, så kan han föra ett underjordiskt gerillakrig under lång tid. Som jämförelse höll mindre tyska förband ut i en månad mot en hel sovjetisk armé i Budapest 1945 genom att röra sig under jorden och genomföra främst nattliga räder. Som Sun Tzu avslutar en annan berömd sentens:

"Thus the highest form of generalship is to balk the enemy's plans, the next best is to prevent the junction of the enemy's forces, the next in order is to attack the enemy's army in the field, and the worst policy of all is to besiege walled cities."


Genom att föra ett urbant gerillakrig kan Khaddafi försöka omöjliggöra skapandet av ordning och reda i huvudstaden. Om inte en installerad övergångsregering kan leverera detta samt service till invånarna, så kommer det inte att dröja länge innan folk kommer fråga sig om det inte var bättre förr. CNN rapporterar redan om en massflykt från Tripoli (4.11 PM libysk tid). Klarar han inte av att göra motstånd återstår en reträtt till södra delen av landet, där han fortfarande bedöms ha både stöd och kapital att föra ett gerillakrig mot den nya regimen. Möjligen skulle han som sista utväg kunna ta sig till Algeriet, som inte har något intresse av att vare sig en berbisk och/eller islamistisk stat stiga upp ur resterna av Libyen,

Till detta kommer den potentiella risken för splittring på rebellsidan. Berberna i väster har som mål att bilda en berbisk nation i Libyen, Tunisien, Algeriet och Marocko. Misratarebellerna tar inte order från Benghazi, och det gör inte heller islamisterna kring Derna heller. Det blir en svår uppgift för den trovärdige premiärministern Mustafa Abdul Jalil att styra detta lapptäcke av viljor för att undvika en kontrarevolution eller ett fullskaligt inbördeskrig.

Resultat av det libyska kriget kan vi mäta den dagen när Ryanair börjar flyga till Tripoli.

Insallah.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet


Aftonbladet
DN
SvD
Aftonbladet
Aftonbladet