2010-07-21

Ny redaktör

Nu är vi tillbaka med ny redaktör på plats.
Vi söker bidrag att publicera. Välkommen med dina tankar.

Inför valet kommer vi att försöka att få våra folkvalda att publicera sig här.
Förfrågan går ut i dagarna.

Utdrag ur Krigsvetenskapsakademins publikationer kommer det också att bli emellanåt.

Redaktören